İşletim Sistemleri Proses Sıralama Algoritmaları - Java

Merhaba, bu yazımda işletim sistemleri dersinin ödevi için Java programlama diliyle hazırladığım proses sıralama algoritmalarını paylaşacağım. Sırasıyla FCFS (First come first served), SJF-NP(Shortest job fist - non preemptive), SJF-P(Shortest job first - preemptive), PR-NP(Priority ranking - non preemptive), PR-P(Priority ranking - preemptive) ve RR(Round robin) algoritmaları için çıktılar verilmiştir.

Ekran görüntüsü şu şekildedir:

 

Kaynak kodu da aşağıdaki gibidir:

 

//0:Varış
	//1:Patlama
	//2:Bekleme
	//3:Toplam
	//4:Yapildi
	//5:Sıra
	//6:İndis
	//7:Kalan Süre
	//8:Oncelik
	
	//0:Ortalama Bekleme Zamanı
	//1:Ortalama Tamamlanma Zamanı
	//2:Ortalama Cevap Zamanı
	//3:Tamamlanma Zamanı
	package odev3;
	
	import java.math.BigDecimal;
	import java.math.RoundingMode;
	import java.util.Scanner;
	
	/**
	 *
	 * @author Serhat Yılmaz
	 */
	public class Odev3 {
	
	  /**
	   * @param args the command line arguments
	   */
	  private static int ProcessArrayLength = 9;
	
	  private static double[][] Tablo = new double[6][4];
	
	  private static int Quantum = 4;
	
	  public static void main(String[] args) {
	    // TODO code application logic here
	    System.out.print("Hesaplamak istediğiniz proses sayısı giriniz: ");
	
	    int ProsesSayisi = 0;
	
	    Scanner scanIn = new Scanner(System.in);
	    ProsesSayisi = Integer.parseInt(scanIn.nextLine());
	
	    int[][] Prosesler = new int[ProsesSayisi][ProcessArrayLength];
	
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print("Proses " + (i + 1) + " Varış Zamanı (ms): ");
	      Prosesler[i][0] = Integer.parseInt(scanIn.nextLine());
	      System.out.print("Proses " + (i + 1) + " Patlama Zamanı (ms): ");
	      Prosesler[i][1] = Integer.parseInt(scanIn.nextLine());
	      Prosesler[i][6] = i + 1;
	      System.out.print("Proses " + (i + 1) + " Öncelik Sırası: ");
	      Prosesler[i][8] = Integer.parseInt(scanIn.nextLine());
	    }
	    Quantum = KuantumHesapla(ProsesSayisi, Prosesler);
	    scanIn.close();
	
	    //varış zamanına göre sırala
	    Prosesler = Sirala(ProsesSayisi, Prosesler, 0);
	
	    System.out.println("nn============================================================================nnFirst Come First Served");
	
	    FCFSCikis(ProsesSayisi, Prosesler);
	    FCFSBeklemeZamanlariListele(ProsesSayisi, Prosesler);
	    FCFSTamamlanmaZamanlariListele(ProsesSayisi, Prosesler);
	    Tablo[0][0] = FCFSOrtalamaBeklemeVeCevaplama(ProsesSayisi, Prosesler);
	    Tablo[0][1] = FCFSOrtalamaTamamlanmaZamani(ProsesSayisi, Prosesler);
	    Tablo[0][2] = Tablo[0][0];
	    Tablo[0][3] = FCFSTamamlanmaZamani(ProsesSayisi, Prosesler);
	
	    System.out.println("============================================================================nnShortest Job First Non-Preemptive");
	    int[][] SJFNP = new int[ProsesSayisi][ProcessArrayLength];
	    SJFNP = SJFNPHesapla(ProsesSayisi, Prosesler);
	    SJFNP = Sirala(ProsesSayisi, SJFNP, 5);
	    SJFNPCikis(ProsesSayisi, SJFNP);
	    SJFNPBeklemeZamanlariListele(ProsesSayisi, SJFNP);
	    SJFNPTamamlanmaZamanlariListele(ProsesSayisi, SJFNP);
	    Tablo[1][0] = SJFNPOrtalamaBeklemeVeCevaplama(ProsesSayisi, SJFNP);
	    Tablo[1][1] = SJFNPOrtalamaTamamlanmaZamani(ProsesSayisi, SJFNP);
	    Tablo[1][2] = Tablo[1][0];
	    Tablo[1][3] = SJFNPTamamlanmaZamani(ProsesSayisi, SJFNP);
	
	    System.out.println("============================================================================nnShortest Job First Preemptive");
	    SJFPHesapla(ProsesSayisi, Prosesler);
	
	    System.out.println("============================================================================nnPriority Ranking Non-Preemptive");
	    int[][] PRNP = new int[ProsesSayisi][ProcessArrayLength];
	    PRNP = PRNPHesapla(ProsesSayisi, Prosesler);
	    //PRNP = Sirala(ProsesSayisi, PRNP, 6);
	    PRNPCikis(ProsesSayisi, PRNP);
	    PRNPBeklemeZamanlariListele(ProsesSayisi, PRNP);
	    PRNPTamamlanmaZamanlariListele(ProsesSayisi, PRNP);
	    Tablo[3][0] = PRNPOrtalamaBeklemeVeCevaplama(ProsesSayisi, PRNP);
	    Tablo[3][1] = PRNPOrtalamaTamamlanmaZamani(ProsesSayisi, PRNP);
	    Tablo[3][2] = Tablo[3][0];
	    Tablo[3][3] = PRNPTamamlanmaZamani(ProsesSayisi, PRNP);
	
	    System.out.println("============================================================================nnPriority Ranking Preemptive");
	    PRPHesapla(ProsesSayisi, Prosesler);
	
	    System.out.println("============================================================================nnRound Robin");
	    RRHesapla(ProsesSayisi, Prosesler);
	
	    TabloYazdir();
	  }
	
	  private static void Yazdir(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + " Varış Zamanı: " + Prosesler[i][0]);
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + " Patlama Zamanı: " + Prosesler[i][1]);
	    }
	  }
	
	  private static void FCFSCikis(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nFCFS Çıkışı: ");
	    int toplam = Prosesler[0][0];
	    if (toplam != 0) {
	      System.out.print("  ");
	    }
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print("P" + Prosesler[i][6] + " ");
	    }
	    System.out.println("");
	    if (toplam != 0) {
	      System.out.print("0 ");
	    }
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print(toplam + " ");
	      if (toplam < 10) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	    System.out.print(toplam + " ");
	    System.out.println("");
	  }
	
	  private static void FCFSBeklemeZamanlariListele(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nFCFS Bekleme Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      if (i <= 0) {
	        Prosesler[i][2] = 0;
	      } else {
	        Prosesler[i][2] = (Prosesler[i - 1][1] + Prosesler[i - 1][2]) - (Prosesler[i][0] - Prosesler[i - 1][0]);
	      }
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][2] + "ms");
	    }
	  }
	
	  private static double FCFSOrtalamaBeklemeVeCevaplama(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = 0;
	    //Proseslerin bekleme zamanlarını hesapla
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      if (i <= 0) {
	        Prosesler[i][2] = 0;
	      } else {
	        Prosesler[i][2] = (Prosesler[i - 1][1] + Prosesler[i - 1][2]) - (Prosesler[i][0] - Prosesler[i - 1][0]);
	      }
	      toplam += Prosesler[i][2];
	    }
	
	    return ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	
	  }
	
	  private static double FCFSOrtalamaTamamlanmaZamani(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	
	    return ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	  }
	
	  private static double FCFSTamamlanmaZamani(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = Prosesler[0][0];
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	    return (double) toplam;
	  }
	
	  private static void FCFSTamamlanmaZamanlariListele(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nFCFS Tamamlanma Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][1] + "ms");
	    }
	  }
	
	  private static int[][] SJFNPHesapla(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = 0;
	    int kalanProses = ProsesSayisi;
	    int k = 0;
	    int enBuyukPatlama = 0;
	    int onceki = 0;
	    int sira = 1;
	    while (true) {
	      //en büyüğü tespit et
	      enBuyukPatlama = 0;
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][4] == 1 || Prosesler[i][0] > toplam) {
	          continue;
	        }
	        if (Prosesler[i][1] >= enBuyukPatlama) {
	          enBuyukPatlama = Prosesler[i][1];
	        }
	      }
	      //en küçüğü tespit et
	      int enKucukPatlama = enBuyukPatlama;
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][4] == 1 || Prosesler[i][0] > toplam) {
	          continue;
	        }
	        if (Prosesler[i][1] <= enKucukPatlama) {
	          enKucukPatlama = Prosesler[i][1];
	          k = i;
	        }
	      }
	
	      if (k == 0) {
	        Prosesler[k][2] = 0;
	      } else {
	        Prosesler[k][2] = (Prosesler[onceki][1] + Prosesler[onceki][2]) - (Prosesler[k][0] - Prosesler[onceki][0]);
	      }
	      Prosesler[k][3] = Prosesler[k][1] + Prosesler[k][2];
	      Prosesler[k][4] = 1;
	      Prosesler[k][5] = sira;
	      kalanProses--;
	      toplam += Prosesler[k][3];
	
	      if (kalanProses == 0) {
	        break;
	      }
	      onceki = k;
	      sira++;
	    }
	
	    Prosesler = Sirala(ProsesSayisi, Prosesler, 5);
	
	    return Prosesler;
	  }
	
	  private static void SJFNPCikis(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nSJF-NP Çıkışı: ");
	    int toplam = Prosesler[0][0];
	    if (toplam != 0) {
	      System.out.print("  ");
	    }
	    String proses = "";
	    	    
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print("P" + Prosesler[i][6] + " ");
	    }
	    System.out.println("");
	    if (toplam != 0) {
	      System.out.print("0 ");
	    }
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print(toplam + " ");
	      if (toplam < 10) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	    System.out.print(toplam + " ");
	    System.out.println("");
	  }
	
	  private static void SJFNPBeklemeZamanlariListele(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nSJF-NP Bekleme Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][2] + "ms");
	    }
	  }
	
	  private static double SJFNPOrtalamaBeklemeVeCevaplama(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][2];
	    }
	    return ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	  }
	
	  private static double SJFNPOrtalamaTamamlanmaZamani(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	
	    return ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	  }
	
	  private static double SJFNPTamamlanmaZamani(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = Prosesler[0][0];
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	    return (double) toplam;
	  }
	
	  private static void SJFNPTamamlanmaZamanlariListele(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nSJF-NP Tamamlanma Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][1] + "ms");
	    }
	  }
	
	  private static void SJFPHesapla(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	
	    Prosesler = Sirala(ProsesSayisi, Prosesler, 6);
	    int toplamSure = Prosesler[0][0];
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplamSure += Prosesler[i][1];
	      Prosesler[i][7] = Prosesler[i][1];
	      Prosesler[i][2] = 0;
	      Prosesler[i][3] = 0;
	    }
	
	    int[][] GeciciProsesler = new int[toplamSure][ProcessArrayLength];
	    int GeciciProsesSayisi = 0;
	    int aktifIslem = -1;
	    int oncekiIslem = -1;
	    int yeniIslemIndis = 0;
	    for (int zaman = 0; zaman <= toplamSure; zaman++) {
	      int enKucukZaman = toplamSure;
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][0] > zaman || Prosesler[i][7] <= 0) {
	          continue;
	        }
	        if (Prosesler[i][7] < enKucukZaman) {
	          enKucukZaman = Prosesler[i][7];
	          aktifIslem = i;
	        }
	      }
	      if (aktifIslem == -1) {
	        continue;
	      }
	      if (oncekiIslem != aktifIslem) {
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis][0] = zaman;
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis][6] = Prosesler[aktifIslem][6];
	        GeciciProsesSayisi++;
	        yeniIslemIndis++;
	      } else {
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis - 1][1] = (zaman + 1) - GeciciProsesler[yeniIslemIndis - 1][0];
	      }
	
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][7] > 0 && Prosesler[i][0] <= zaman) {
	          Prosesler[i][3]++;
	          if (i != aktifIslem) {
	            Prosesler[i][2]++;
	          }
	        }
	      }
	      Prosesler[aktifIslem][7]--;
	      oncekiIslem = aktifIslem;
	    }
	
	    //ÇIKIŞ
	    System.out.println("nSJF-P Çıkışı: ");
	    if (GeciciProsesler[0][0] != 0) {
	      System.out.print("  ");
	    }
	    for (int i = 0; i < GeciciProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print("P" + GeciciProsesler[i][6] + " ");
	    }
	    System.out.println("");
	    if (GeciciProsesler[0][0] != 0) {
	      System.out.print("0 ");
	    }
	    for (int i = 0; i < GeciciProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print(GeciciProsesler[i][0] + " ");
	      if (GeciciProsesler[i][0] < 10) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	    }
	    System.out.print(toplamSure + " ");
	    System.out.println("");
	
	    //ÇIKIŞ
	    //BEKLEME SÜRELERİ
	    System.out.println("nSJF-P Bekleme Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][2] + "ms");
	    }
	    //BEKLEME SÜRELERİ
	    //ORTALAMA BEKLEME VE CEVAPLAMA
	    int bzToplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      bzToplam += Prosesler[i][2];
	    }
	    double bz = (double) bzToplam / (double) ProsesSayisi;
	
	    Tablo[2][0] = bz;
	    Tablo[2][2] = Tablo[2][0];
	    //ORTALAMA BEKLEME VE CEVAPLAMA
	    //TAMAMLANMA ZAMANLARI
	    System.out.println("nSJF-P Tamamlanma Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][3] + "ms");
	    }
	    //TAMAMLANMA ZAMANLARI    
	    //ORTALAMA TAMAMLANMA ZAMANI
	    int toplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][3];
	    }
	
	    Tablo[2][1] = ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	    //ORTALAMA TAMAMLANMA ZAMANI
	    //TAMAMLANMA ZAMANI
	    Tablo[2][3] = toplamSure;
	    //TAMAMLANMA ZAMANI
	  }
	
	  private static int[][] PRNPHesapla(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = 0;
	    int kalanProses = ProsesSayisi;
	    int k = 0;
	    int enBuyukOncelik = 0;
	    int onceki = 0;
	    int sira = 1;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      Prosesler[i][4] = 0;
	    }
	    while (true) {
	      //en büyüğü tespit et
	      enBuyukOncelik = 0;
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][4] == 1 || Prosesler[i][0] > toplam) {
	          continue;
	        }
	        if (Prosesler[i][8] >= enBuyukOncelik) {
	          enBuyukOncelik = Prosesler[i][8];
	        }
	      }
	      //en küçüğü tespit et
	      int enKucukOncelik = enBuyukOncelik;
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][4] == 1 || Prosesler[i][0] > toplam) {
	          continue;
	        }
	        if (Prosesler[i][8] <= enKucukOncelik) {
	          enKucukOncelik = Prosesler[i][8];
	          k = i;
	        }
	      }
	
	      if (sira == 1) {
	        Prosesler[k][2] = 0;
	      } else {
	        Prosesler[k][2] = (Prosesler[onceki][1] + Prosesler[onceki][2]) - (Prosesler[k][0] - Prosesler[onceki][0]);
	      }
	      Prosesler[k][3] = Prosesler[k][1] + Prosesler[k][2];
	      Prosesler[k][4] = 1;
	      Prosesler[k][5] = sira;
	      kalanProses--;
	      toplam += Prosesler[k][3];
	
	      if (kalanProses == 0) {
	        break;
	      }
	      onceki = k;
	      sira++;
	    }
	
	    Prosesler = Sirala(ProsesSayisi, Prosesler, 5);
	
	    return Prosesler;
	  }
	
	  private static void PRNPCikis(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nPR-NP Çıkışı: ");
	    int toplam = Prosesler[0][0];
	    if (toplam != 0) {
	      System.out.print("  ");
	    }
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print("P" + Prosesler[i][6] + " ");
	    }
	    System.out.println("");
	    if (toplam != 0) {
	      System.out.print("0 ");
	    }
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print(toplam + " ");
	      if (toplam < 10) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	    System.out.print(toplam + " ");
	    System.out.println("");
	  }
	
	  private static void PRNPBeklemeZamanlariListele(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nPR-NP Bekleme Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][2] + "ms");
	    }
	  }
	
	  private static double PRNPOrtalamaBeklemeVeCevaplama(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][2];
	    }
	    return ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	  }
	
	  private static double PRNPOrtalamaTamamlanmaZamani(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	
	    return ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	  }
	
	  private static double PRNPTamamlanmaZamani(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    int toplam = Prosesler[0][0];
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][1];
	    }
	    return (double) toplam;
	  }
	
	  private static void PRNPTamamlanmaZamanlariListele(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    System.out.println("nPR-NP Tamamlanma Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][1] + "ms");
	    }
	  }
	
	  private static void PRPHesapla(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	
	    Prosesler = Sirala(ProsesSayisi, Prosesler, 6);
	    int toplamSure = Prosesler[0][0];
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplamSure += Prosesler[i][1];
	      Prosesler[i][2] = 0;
	      Prosesler[i][3] = 0;
	      Prosesler[i][4] = 0;
	      Prosesler[i][5] = 0;
	      Prosesler[i][7] = Prosesler[i][1];
	    }
	
	    int _enBuyukOncelik = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      if (Prosesler[i][8] >= _enBuyukOncelik) {
	        _enBuyukOncelik = Prosesler[i][8];
	      }
	    }
	    _enBuyukOncelik++;
	    int[][] GeciciProsesler = new int[toplamSure][ProcessArrayLength];
	    int GeciciProsesSayisi = 0;
	    int aktifIslem = -1;
	    int oncekiIslem = -1;
	    int yeniIslemIndis = 0;
	    for (int zaman = 0; zaman <= toplamSure; zaman++) {
	      //en küçüğü tespit et
	      int enKucukOncelik = _enBuyukOncelik;
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][0] > zaman || Prosesler[i][7] <= 0) {
	          continue;
	        }
	        if (Prosesler[i][8] < enKucukOncelik) {
	          enKucukOncelik = Prosesler[i][8];
	          aktifIslem = i;
	        }
	      }
	      if (aktifIslem == -1) {
	        continue;
	      }
	      if (oncekiIslem != aktifIslem) {
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis][0] = zaman;
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis][6] = Prosesler[aktifIslem][6];
	        GeciciProsesSayisi++;
	        yeniIslemIndis++;
	      } else {
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis - 1][1] = (zaman + 1) - GeciciProsesler[yeniIslemIndis - 1][0];
	      }
	
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][7] > 0 && Prosesler[i][0] <= zaman) {
	          Prosesler[i][3]++;
	          if (i != aktifIslem) {
	            Prosesler[i][2]++;
	          }
	        }
	      }
	      Prosesler[aktifIslem][7]--;
	      oncekiIslem = aktifIslem;
	    }
	
	    //ÇIKIŞ
	    System.out.println("nPR-P Çıkışı: ");
	    if (GeciciProsesler[0][0] != 0) {
	      System.out.print("  ");
	    }
	    for (int i = 0; i < GeciciProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print("P" + GeciciProsesler[i][6] + " ");
	    }
	    System.out.println("");
	    if (GeciciProsesler[0][0] != 0) {
	      System.out.print("0 ");
	    }
	    for (int i = 0; i < GeciciProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print(GeciciProsesler[i][0] + " ");
	      if (GeciciProsesler[i][0] < 10) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	    }
	    System.out.print(toplamSure + " ");
	    System.out.println("");
	
	    //ÇIKIŞ
	    //BEKLEME SÜRELERİ
	    System.out.println("nPR-P Bekleme Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][2] + "ms");
	    }
	    //BEKLEME SÜRELERİ
	    //ORTALAMA BEKLEME VE CEVAPLAMA
	    int bzToplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      bzToplam += Prosesler[i][2];
	    }
	    double bz = (double) bzToplam / (double) ProsesSayisi;
	
	    Tablo[4][0] = bz;
	    Tablo[4][2] = Tablo[4][0];
	    //ORTALAMA BEKLEME VE CEVAPLAMA
	    //TAMAMLANMA ZAMANLARI
	    System.out.println("nPR-P Tamamlanma Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][3] + "ms");
	    }
	    //TAMAMLANMA ZAMANLARI    
	    //ORTALAMA TAMAMLANMA ZAMANI
	    int toplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][3];
	    }
	
	    Tablo[4][1] = ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	    //ORTALAMA TAMAMLANMA ZAMANI
	    //TAMAMLANMA ZAMANI
	    Tablo[4][3] = toplamSure;
	    //TAMAMLANMA ZAMANI
	  }
	
	  private static void RRHesapla(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	
	    System.out.println("Uygun Kuantum Zamanı: " + Quantum);
	
	    Prosesler = Sirala(ProsesSayisi, Prosesler, 0);
	    int toplamSure = Prosesler[0][0];
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplamSure += Prosesler[i][1];
	      Prosesler[i][2] = 0;
	      Prosesler[i][3] = 0;
	      Prosesler[i][4] = 0;
	      Prosesler[i][5] = 0;
	      Prosesler[i][7] = Prosesler[i][1];
	    }
	
	    int[][] GeciciProsesler = new int[toplamSure][ProcessArrayLength];
	    int GeciciProsesSayisi = 0;
	    int aktifIslem = 0;
	    int oncekiIslem = -1;
	    int yeniIslemIndis = 0;
	    int quantumCounter = 0;
	    Boolean degistir = false;
	    for (int zaman = 0; zaman <= toplamSure; zaman++) {
	      int ToplamKalan = 0;
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        ToplamKalan += Prosesler[i][7];
	      }
	      if (ToplamKalan <= 0) {
	        break;
	      }
	      if (Prosesler[aktifIslem][0] > zaman) {
	        continue;
	      }
	
	      if ((yeniIslemIndis > 0 && quantumCounter % Quantum == 0) || Prosesler[aktifIslem][7] == 0) {
	        degistir = true;
	      }
	      if (degistir) {
	        if (aktifIslem == ProsesSayisi - 1) {
	          aktifIslem = 0;
	        } else {
	          aktifIslem++;
	        }
	
	        while (Prosesler[aktifIslem][7] == 0) {
	          if (aktifIslem == ProsesSayisi - 1) {
	            aktifIslem = 0;
	          } else {
	            aktifIslem++;
	          }
	        }
	        quantumCounter = 0;
	        degistir = false;
	      }
	
	      if (oncekiIslem != aktifIslem) {
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis][0] = zaman;
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis][6] = Prosesler[aktifIslem][6];
	        GeciciProsesSayisi++;
	        yeniIslemIndis++;
	      } else {
	        GeciciProsesler[yeniIslemIndis - 1][1] = (zaman + 1) - GeciciProsesler[yeniIslemIndis - 1][0];
	      }
	
	      for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	        if (Prosesler[i][7] > 0 && Prosesler[i][0] <= zaman) {
	          Prosesler[i][3]++;
	          if (i != aktifIslem) {
	            Prosesler[i][2]++;
	          }
	        }
	      }
	      Prosesler[aktifIslem][7]--;
	      oncekiIslem = aktifIslem;
	      quantumCounter++;
	    }
	
	    //ÇIKIŞ
	    System.out.println("nRR Çıkışı: ");
	    if (GeciciProsesler[0][0] != 0) {
	      System.out.print("  ");
	    }
	    for (int i = 0; i < GeciciProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print("P" + GeciciProsesler[i][6] + " ");
	    }
	    System.out.println("");
	    if (GeciciProsesler[0][0] != 0) {
	      System.out.print("0 ");
	    }
	    for (int i = 0; i < GeciciProsesSayisi; i++) {
	      System.out.print(GeciciProsesler[i][0] + " ");
	      if (GeciciProsesler[i][0] < 10) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	    }
	    System.out.print(toplamSure + " ");
	    System.out.println("");
	
	    //ÇIKIŞ
	    //BEKLEME SÜRELERİ
	    System.out.println("nRR Bekleme Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][2] + "ms");
	    }
	    //BEKLEME SÜRELERİ
	    //ORTALAMA BEKLEME VE CEVAPLAMA
	    int bzToplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      bzToplam += Prosesler[i][2];
	    }
	    double bz = (double) bzToplam / (double) ProsesSayisi;
	
	    Tablo[5][0] = bz;
	    Tablo[5][2] = Tablo[5][0];
	    //ORTALAMA BEKLEME VE CEVAPLAMA
	    //TAMAMLANMA ZAMANLARI
	    System.out.println("nRR Tamamlanma Zamanları: ");
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      System.out.println("P" + Prosesler[i][6] + ": " + Prosesler[i][3] + "ms");
	    }
	    //TAMAMLANMA ZAMANLARI    
	    //ORTALAMA TAMAMLANMA ZAMANI
	    int toplam = 0;
	    for (int i = 0; i < ProsesSayisi; i++) {
	      toplam += Prosesler[i][3];
	    }
	
	    Tablo[5][1] = ((double) toplam / (double) ProsesSayisi);
	    //ORTALAMA TAMAMLANMA ZAMANI
	    //TAMAMLANMA ZAMANI
	    Tablo[5][3] = toplamSure;
	    //TAMAMLANMA ZAMANI
	  }
	
	  private static int KuantumHesapla(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler) {
	    Prosesler = Sirala(ProsesSayisi, Prosesler, 1);
	    int q;
	    int i = (int) Math.round(Double.valueOf(ProsesSayisi) * 0.8);
	    i = i >= ProsesSayisi ? ProsesSayisi : (i > 0 ? i - 1 : i);
	    q = Prosesler[i][1] + 1;
	    return q;
	  }
	
	  private static int[][] Sirala(int ProsesSayisi, int[][] Prosesler, int siralamaOlcut) {
	    int[] temp = new int[ProcessArrayLength];
	    for (int n = 0; n < ProsesSayisi; n++) {
	      for (int k = 1; k < ProsesSayisi; k++) {
	        if (Prosesler[k - 1][siralamaOlcut] > Prosesler[k][siralamaOlcut]) {
	          temp = Prosesler[k];
	          Prosesler[k] = Prosesler[k - 1];
	          Prosesler[k - 1] = temp;
	        }
	      }
	    }
	
	    return Prosesler;
	  }
	
	  private static void TabloYazdir() {
	    String[] algs = new String[6];
	    algs[0] = "FCFS ";
	    algs[1] = "SJF-NP";
	    algs[2] = "SJF-P ";
	    algs[3] = "PR-NP ";
	    algs[4] = "PR-P ";
	    algs[5] = "RR  ";
	
	    int maxlentgth = 0;
	    for (int i = 0; i <= 5; i++) {
	      if (String.valueOf(round(Tablo[i][0], 2)).length() > maxlentgth) {
	        maxlentgth = String.valueOf(round(Tablo[i][0], 2)).length();
	      }
	
	      if (String.valueOf(round(Tablo[i][1], 2)).length() > maxlentgth) {
	        maxlentgth = String.valueOf(round(Tablo[i][1], 2)).length();
	      }
	
	      if (String.valueOf(round(Tablo[i][2], 2)).length() > maxlentgth) {
	        maxlentgth = String.valueOf(round(Tablo[i][2], 2)).length();
	      }
	
	      if (String.valueOf(round(Tablo[i][3], 2)).length() > maxlentgth) {
	        maxlentgth = String.valueOf(round(Tablo[i][3], 2)).length();
	      }
	    }
	
	    System.out.println("nn");
	    SeperatorLine(maxlentgth, "=");
	    System.out.print("|    | ");
	    System.out.print("OBZ");
	    for (int j = 0; j < (maxlentgth - 3); j++) {
	      System.out.print(" ");
	    }
	    System.out.print(" | ");
	    System.out.print("OTZ");
	    for (int j = 0; j < (maxlentgth - 3); j++) {
	      System.out.print(" ");
	    }
	    System.out.print(" | ");
	    System.out.print("OCZ");
	    for (int j = 0; j < (maxlentgth - 3); j++) {
	      System.out.print(" ");
	    }
	    System.out.print(" | ");
	    System.out.print("TZ");
	    for (int j = 0; j < (maxlentgth - 2); j++) {
	      System.out.print(" ");
	    }
	    System.out.println(" |");
	
	    SeperatorLine(maxlentgth, "=");
	
	    for (int i = 0; i <= 5; i++) {
	      System.out.print("| " + algs[i] + " | ");
	      System.out.print(round(Tablo[i][0], 2));
	      for (int j = 0; j < (maxlentgth - String.valueOf(round(Tablo[i][0], 2)).length()); j++) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	      System.out.print(" | ");
	      System.out.print(round(Tablo[i][1], 2));
	      for (int j = 0; j < (maxlentgth - String.valueOf(round(Tablo[i][1], 2)).length()); j++) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	      System.out.print(" | ");
	      System.out.print(round(Tablo[i][2], 2));
	      for (int j = 0; j < (maxlentgth - String.valueOf(round(Tablo[i][2], 2)).length()); j++) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	      System.out.print(" | ");
	      System.out.print(round(Tablo[i][3], 2));
	      for (int j = 0; j < (maxlentgth - String.valueOf(round(Tablo[i][3], 2)).length()); j++) {
	        System.out.print(" ");
	      }
	      System.out.println(" |");
	      SeperatorLine(maxlentgth, "=");
	    }
	
	    System.out.println("nnAçıklama:");
	    System.out.println("OBZ: Ortalama Bekleme Zamanı");
	    System.out.println("OTZ: Ortalama Tamamlanma Zamanı");
	    System.out.println("OCZ: Ortalama Cevaplama Zamanı");
	    System.out.println("TZ : Tamamlanma Zamanı");
	  }
	
	  public static void SeperatorLine(int maxLentgh, String character) {
	    int repeat = 11 + (4 * maxLentgh) + (3 * 3) + 2;
	    for (int i = 0; i < repeat; i++) {
	      System.out.print(character);
	    }
	    System.out.println("");
	  }
	
	  public static double round(double value, int places) {
	    if (places < 0) {
	      throw new IllegalArgumentException();
	    }
	
	    BigDecimal bd = new BigDecimal(value);
	    bd = bd.setScale(places, RoundingMode.HALF_UP);
	    return bd.doubleValue();
	  }
	
	}
	
	//0:Varış
	//1:Patlama
	//2:Bekleme
	//3:Toplam
	//4:Yapildi
	//5:Sıra
	//6:İndis
	//7:Kalan Süre
	//8:Oncelik
	
	//0:Ortalama Bekleme Zamanı
	//1:Ortalama Tamamlanma Zamanı
	//2:Ortalama Cevap Zamanı
	//3:Tamamlanma Zamanı
	


Yorumlar